VIP Passports and Visa Services
2012 Louisiana Houston, Texas 77002

February 2015 Consulate Holidays & Closings

Consulate Holidays 2015
 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
  China
Indonesia
Korea
Saudi
  China
 
China
Indonesia
Vietnam
China
Vietnam
 
 
22 23 24 25 26 27 28
  Russia