VIP Passports and Visa Services
2012 Louisiana Houston, Texas 77002

February 2018 Consulate Holidays & Closings

Back            Consulate Holidays 2017
 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3
             
4 5 6 7 8 9 10
             
11 12 13 14 15 16 17
 
 
  China China
Vietnam
 
18 19 20 21 22 23 24
           
25 26 27 28